Szerződésünk - ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
a Szelíd szavak - szelidszavak.hu - című internetes áruházhoz

 

Kedves Olvasó!

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) megnevezésű dokumentum minden internetes áruház Mentéselmaradhatatlan, rendkívül fontos dokumentuma, amely az eladó / szolgáltató komoly jognyilatkozata, és fontos garanciákat tartalmaz a megrendelő, vevő számára is.

Az itt történő vásárlás során a jelen ÁSZF szerinti szerződést kötjük meg és teljesítjük.

Kérem, hogy megrendelésének elküldése előtt figyelmesen olvassa el!

 

I. Szerződő felek

 

Eladó / Szolgáltató

Dr. Szelid Zoltán egyéni vállalkozó (e.v.)
Cím: 1202 Budapest, Felvidék u. 39.
Internetes áruház: Szelíd szavak - szelidszavak.hu
Honlap: szelidzoltan.hu

Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 36914099,
Adószám: 66634241-1-51
Csomagküldő kereskedelmi nyilvántart. száma: 6119
A tevékenység helye: Magyarország területe
Telefonszám: 06 70 / 6286518
E-mail cím:
 szelidzoltan.hu@gmail.com

- A továbbiakban az ÁSZF egyes pontjainál egyes szám első személy: „én”. 

Megrendelő / Vevő

Aki, illetve amely jogi személy vagy más szervezet, intézmény a Szelíd szavak - szelidszavak.hu - című internetes oldalán könyvet vagy szolgáltatást rendel, vásárol – a továbbiakban az ÁSZF egyes pontjainál egyes szám második személy: „Ön”.

 

II. A szerződés tárgya, jellemzői 

  1. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a Szelíd szavak - szelidszavak.hu - című internetes áruházban (a továbbiakban: webáruház) meghirdetett könyvek, szolgáltatások adás-vétele. A könyvek, szolgáltatások leírását, jel­lemzőit és árát a honlapon az adott könyv, szolgáltatás  bemutató oldala tartalmazza – az árak forintban értendők, és bruttó árak (alanyi ÁFA-mentességemre tekintettel). 

  1. A szerződés jellemzői

A webáruház a shoptet rendszerrel működik, amelynek szolgáltatója a  Shoptet Kft (ÁSZF: https://www.shoptet.hu/uzleti-feltetelek).
A szerződés az Interneten kötött szerződésnek minősül, amely a leadott megrendelés általam, elektronikus levélben való vissza­igazolással jön létre (ld. III. fejezet). A szerződést nem iktatom, de annak adatait, lényeges jellemzőit, illetve a hozzá kapcsolódó pénzügyi bizonylatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint, visszakereshető módon megőrzöm.
A szerződés és a felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar. 

  1. Az ÁSZF alkalmazása

A szerződést alapvetően a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) alapján, annak az Ön által való, teljes körű és kifejezett elfogadásával kötjük meg. Mindemellett indokolt esetben mindkét fél kezdeményezheti eltérő szerződési feltételek alkalmazását, illetve külön szerződés megkötését.

 

III. A szerződés megkötésének és teljesítésének menete

  1. Megrendelés, vásárlás

Megrendelését, vásárlását a webáruház felhasználóbarát internetes felületén teheti meg, a felajánlott lehetőségek kiválasztásával, illetve a kért adatok megadásával. A megrendelés a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató megismerését, valamint az azok elfogadásáról szóló, kifejezett nyilatkozat megtételét (a jelölő-négyzet bejelölését) követően adható le. A megrendelés leadása fizetési kötelezettséget von maga után!
Amennyiben a könyvekbe dedikálást kér, azt a megrendelés Megjegyzés rovatásba szíveskedjék beírni (pl. Dedikálást kérek: az A jó rész c. könyvbe „Lacinak szeretettel”.
Ha a megrendelés lényeges eleme hiányzik, a megadott email-címre küldött üzenetben hiánypótlást kérhetek Öntől. Kérem, hogy ez esetben megrendelésének teljesíthetősége érdekében mielőbb szíveskedjék pótolni a hiányzó információt!

2. Fizetés, számlázás

Ön a megrendelésben kiválaszthatja a fizetés módját, amely lehet banki átutalásonline bankkártyás fizetés vagy készpénzes fizetés átvételkor.

A banki átutalás az alábbi adatok alapján teljesíthető:
- Jogosult dr. Szelid Zoltán, bankszámlaszám: 10101023-17815000-01005000 (MKB Bank);

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A "készpénzes fizetés átvételkor" fizetési módra csak személyes átvétel esetén van lehetőség.

Számlázás
A számlát a webáruház belső számlázó-rendszere állítja elő és küldi meg az Ön által megadott email-címre. Ennek érdekében szükséges a számlázási adatainak megadása, amelyeket (az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően) természetesen bizalmasan kezelünk.
Amennyiben a fizetés a számlázást követően a harmincadik napig nem teljesül, elállok a szerződéstől, de ez nem akadálya újabb megrendelés leadásának. A fizetés elmaradásának megelőzése érdekében legalább egy alkalommal fizetési emlékeztetőt küldök.

 3. Szállítás, postázás

Ön a megrendelésben kiválaszthatja a szállítás, postázás módját, amely lehet házhoz szállítás (az Ön által megadott címre), csomagpontra szállítás, vagy személyes átvétel, előzetes egyeztetés alapján.

Házhoz szállítás esetén a szolgáltatót (Magyar Posta, csomagküldő cég, futár, stb.) a rendelés jellegének és a csomag jellemzőinak alapján választom ki. A házhoz szállítás díja az Ön részéről 1.200 Ft. (a csomagolás és a szállítás további költségeit átvállalom).

A csomagpontra szállítás jelenleg a FoxPost csomagküldő automatába kérhető. A szállítás díja ez esetben az Ön részéről 1.000 Ft. (a csomagolás és a szállítás további költségeit átvállalom).

A 10.000 Ft-ot meghaladó megrendelés esetén a házhoz és a csomagpontra szállítás teljes költségét átvállalom, így az az Ön számára díjmentes.

A küldeményt számla kiegyenlítése után a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb öt munkanapon belül postára adom, illetve útnak indítom.

A személyes átvételre alapvetően a Budapest XX. ker. Felvidék u. 39. sz.alatti székhelyemen van lehetőség, előre egyeztetett időpontban. Ettől kivételesen, az Ön külön kérésére, az én hozzájárulásommal térhetünk el.

Átvételkor kérem ellenőrizni a teljesítés mennyiségi és minőségi megfelelőségét, és lehetőleg azonnal jelezni, ha azzal kapcsolatban problémát, hiányosságot észlel! (Utólagos reklamációnak ez esetben is van helye, de az esetleges hiba sokkal könnyebben és gyorsabban orvosolható az azonnali jelzés esetén.)

 

IV. Panaszkezelés, fogyasztóvédelem, elállás, jótállás 

  1. Az Eladó / Szolgáltató általi panaszkezelés

A közöttük felmerülő panaszt, jogvitát elsődlegesen egymás között igyekezzünk rendezni, a kölcsönös bizalom és jóhiszeműség figyelembevételével!
Panaszát részemre írásban (papíralapú vagy elektronikus levélben), szóban vagy telefonon is előterjesztheti. A nem írásban előterjesztett panaszról jegyzőkönyvet készítek, és azt e-mailben megküldöm Önnek.
A panaszt minden esetben érdemben kivizsgálom, ebben számítok az Ön  együtt­működésére.
A panasz kivizsgálásáról és annak eredményéről, orvoslásával kapcsolatos javaslata­imról e-mailben tájékoztatom. 

  1. A fogyasztó elállási joga

Amennyiben Ön a könyveket fogyasztóként rendeli, vásárolja meg, 14 napos elállási joggal élhet, az alábbiakban ismertetettek szerint.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmezésében – 2. § a) pont:
„fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalom­korlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is” 

2.a. A fogyasztó elállási, felmondási jogának részletes szabályai
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján az alábbiakról tájékoztatom (dőlt betűvel az általam hozzáfűzött magyarázatokkal, értelmezésekkel)
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási / felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartal­mazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: Dr. Szelid Zoltán, 1202 Budapest Falvidék u. 39; e-mail: szelidzoltan.hu@gmail.com. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási / felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. 

2.b. Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítem az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általam felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazok, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatom, amíg vissza nem kaptam a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számomra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett érték­csök­kenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének meg­állapításá­hoz szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Ilyennek tekintendő különösen a könyv beszennyeződése, rongálódása (gyűrés, tépés, vágás), borítóján vagy lapjain felirat, rajz, szövegkiemelés, matrica, vignetta elhelyezése, alkalmazása.
Az elállási/felmondási joggal dedikált könyv esetében is élhet, de vegye figyelembe, hogy az továbbra is forgalomképes, így az a benne lévő névvel, ajánlással együtt idegen kézbe kerülhet, illetve hogy az a későbbiekben antikvár könyvként az új árának többszörösét is érheti! Az elállás miatt visszaküldött dedikált könyv árát csak akkor fizetem vissza, ha az ajánlásban (dedikációban) foglalt személyes adatainak az ismételt forgalomba hozatallal kapcsolatos kezeléséhez, az új vevő(k) részére történő átadásához kifejezetten hozzájárul! 

2.c. Elállási / Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási / felmon­dási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Dr. Szelid Zoltán, 1202 Budapest, Felvidék u. 39.; vagy: szelidzoltan.hu@gmail.com
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

Fontos! Kérem, hogy a felmondási/elállási nyilatkozatot szíveskedjék előre (tehát nem a termékkel együtt) elküldeni, hogy egyeztetni tudjunk annak esetleges jogszabályi akadályairól, és így elkerülhető legyen az Önt fölöslegesen terhelő visszaszállítási, postázási költség! 

  1. Kellékszavatosság, termékszavatosság 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. sz melléklete alapján a kellékszavatosságról és a termékszavatosságról az alábbiak szerint tájékoztatom.

 3.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön megrendelésének hibás teljesítése esetén velem szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön velem, mint „vállalkozással” szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesí­tésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást én, mint „vállalkozás” nyújtottam. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

3.2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 3.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termék­szavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

  1. A vásárlói, fogyasztói igények bírósági, hatósági, illetve békéltető testület előtti érvényesítése

Amennyiben az általam alkalmazott panaszkezelés, vitarendezés nem vezet ered­ményre, Ön igényével bírósághoz, illetve más hatóságokhoz fordulhat.

Ha Ön a könyve(ke)t fogyasztóként vásárolta meg (ld. a IV/2. pont törzsszövegét), a velem, mint szolgáltatóval szembeni fogyasztói jogvita bíráságon kívüli, egyszerű eldöntése érdekében a területileg illetékes fogyasztóvédelmi békéltető testülethez fordulhat. A szolgáltató székhelye szerinti testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu; Honlap: bekeltet.bkik.hu

Az Ön, mint fogyasztó lakóhelye szerinti békéltető testületről a következő internetes címen tájékozódhat: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek; illetve a kérésére én is adok tájékoz­tatást.

V. Vegyes és záró rendelkezések

 1. Etikai nyilatkozat

A szerződés megkötése, teljesítése és az esetleges vitás kérdések rendezése során jóhiszeműen, az Ön jogainak, jogos érdekének és méltóságának tiszteletben tartá­sával járok el. Az ÁSZF elfogadásával, a szerződés feltételeként e magatartást, hozzáállást Ön is vállalja velem szemben.

 2. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések rendezése

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok, illetve azok keretei között a köztünk történő megegyezés az irányadó.

  1. Az ÁSZF módosítása

Az ÁSZF egyoldalú módosításának, illetve új ÁSZF kiadásának jogát fenntartom.  A módosított, illetve új ÁSZF-et a Honlapon közzé teszem.
A szerződés megkötésére, teljesítésére és az esetleges panaszok, viták rendezésére alapvetően a megrendelés időpontjában hatályos  ÁSZF vonatkozik.
Ha az ÁSZF módosítása, új ÁSZF kiadása a megrendelés leadása után, de a szerződés teljesítése előtt történik, és az az Ön számára kedvezőbb feltételeket tartalmaz, kérésére az Ön számára kedvezőbb feltételeket alkalmazhatjuk.

 

Budapest, 2022. október 3.

 

Dr. Szelid Zoltán
Eladó / Szolgáltató